Kategoriarkiv: Historia 1b

Essä om äldre historia

Det är hög tid att öva sig i den historiska undersökningsprocessen och skriva en första fördjupande text i form av en essä.

Den stora skillnaden mot arbetssätt i högstadiet är att du nu ska försöka formulera frågeställningar som grund för arbetet. Huvuduppgiften blir sedan att med hjälp av fakta svara på frågeställningen. Du ska alltså inte bara välja att skriva om t ex romerska riket, utan istället undersöka en fråga, t ex varför var romarna så framgångsrika på slagfältet?

Momentplanering

Ladda ner (PDF, 141KB)

Epokerna: en världshistorisk översikt

Ladda ner momentplanering: HI1B-Epokerna-Momentplanering

Förra årets prov (tyvärr inte möjlig att visa korrekt pga AppleSkrutt): Epokerna EX Kunskapstest

Inlämningstider

SA1

Brev lämnas i fack 58 och skickas till den vanliga mailen (ej Urkund) senast 09:00, måndagen den 3 juni.

EJ1

Rapport lämnas i fack 58 och skickas till urkund, senast 09:00, måndagen den 3 juni.

Man måste ju ha något att göra sista veckan också

Betyg i SA1 och EJ1

Besked om betyg och motivering kan fås genom besök uppe i A306, måndagen den 10 juni.

Seminarier & uppsatsskiss

Under tisdagen ska en skiss till uppsats presenteras. Kopiera nedanstående rubriker in i ett mail och fyll på:

Syfte

Frågeställningar

Exempel på källor (helst minst en fackbok/artikel)

Tidsplan

Skicka sedan till janne.juopperi@nacka.se och sätt igång arbetet!

Seminarier under tisdagen:

12:00 Jacob, Tim, Elvira, Ulrika
12:30 Erik N, Emilia, David, Sandra
13:00 Cecilia, Andreas

 

Andra världskriget

För närvarande repeterar vi upptakten till andra världskriget och centrala begrepp och händelser, vilket prövas med ett läxförhör ti 26/3.

1. Förklara följande begrepp:

a) anschluß

b) Ribbentrop-Molotov-pakten

c) eftergiftspolitik

d) låtsaskriget

e) Operation Barbarossa

f) Dagen D

g) Blitzkrieg

h) Terrorbombning

i) Totalt krig

j) Nürnbergrättegångarna

k) Manhattanprojektet

2. Vad innebär slaget om Storbritannien för Hitlers aggressiva utrikespolitik?

3. Vilken idé låg bakom Hitlers erövringar österut?

4. Varför inträder USA i kriget?

5. Ange åtminstone två viktiga vändpunkter, där krigslyckan vänder till de allierades fördel.

6. När och varför kapitulerar Nazityskland respektive Japan?

7. Rita upp en tidslinje 1939-45 och placera in fem viktiga händelser.

Material:

Läroboken 287-300

Powerpoint:

Mellankrigstiden

Nu följer ett moment om tiden mellan de stora krigen, mellankrigstiden. Syftet är att förvärva kunskaper om denna tid, förändringsprocesser och personer utifrån olika olika tolkningar och perspektiv. Vidare ska förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden utvecklas.

Del 1:

I grupper om tre personer förbereder ni en presentation på 10 minuter om det område som ni tilldelats.

Utgå från ganska översiktliga källor som läroboken, historiebiblioteket och SO-rummet för att få hjälp med att hitta det viktigaste, men i övrigt kan man utgå från följande frågor:

  • Hur utvecklas landet politiskt, ekonomiskt och socialt under mellankrigstiden? Hur påverkades landet av första världskriget?
  • Lyft fram viktiga händelser och personer, samt stora förändringar och vändpunkter.
  • Definiera begrepp!

Powerpoint eller annat presentationsverktyg skall användas. Tänk på att innehållet i powerpointen ska ge ett koncentrerat innehåll till åhöraren, att åhöraren genom att anteckna ska kunna komma ihåg det mesta av vad ni sagt.

Gruppen skall också leverera frågor till åhörarna: tre frågor som inte kräver långa svar, samt en något mer problematiserande fråga. Underlag för svar på frågorna skall ges i er presentation.

Lektionerna hålls i halvklass, tisdag v 8:

Halvklass 1, 11:00-12:00

Marcus, Andreas, Erik L
Wilhelm, Anton, Teo
Alice, Sandra, Julia
David, Daniela, Teodor
Jacob, Alex, Cecilia

Halvklass 2: 12:00-1300

Emilia, Alva, Elvira
Philip, Tim, Henrik
Elin, Sebastian, Erik N, Hanna N
Ebba, Hedvig, Ulrika
Hanna A, Amanda, Beatrice

Ett mindre läxförhör utifrån lektionerna hålls på torsdag v 8.

Grupper:

Sovjetunionen och kommunismen Marcus, Andreas, Erik L | Emilia, Alva, Elvira

Tyskland och nazismen Wilhelm, Anton, Teo | Philip, Tim, Henrik

Italien och fascismen Alice, Sandra, Julia | Elin, Sebastian, Erik N, Hanna N

Demokratierna i Europa (Storbritannien, Frankrike, Weimartyskland, Sverige?) Ebba, Hedvig, Ulrika | David, Daniela, Teodor

USA:s glada 1920-tal och börskraschen Hanna A, Amanda, Beatrice | Jacob, Alex, Cecilia

Del 2:

Under v 10 ska ni läsa artiklar från vår tid som gör jämförelser med den samhälleliga och politiska utvecklingen nu och på mellankrigstiden.

Tisdag v 11 är det seminarier i mindre grupper där ni får möjlighet diskutera en rad frågor utifrån de artiklar ni läst, samt era kunskaper om mellankrigstiden.

Mer information kommer!

Historiebiblioteket: http://hist.se/overblick/?skola=1688 (Automatisk inloggning från skolan)

SO-rummet: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/mellankrigstiden

Övningsuppsats

De närmaste lektionerna ska vi skriva en övningsuppsats om 1800-talets utveckling som leder till det första världskriget.

Syftet är att utveckla:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Vi kommer att formulera problem och skriva väsentliga delar av uppsatsen tillsammans, innan ni individuellt får referera till olika källor och reflektera kring källorna, samt i slutändan resonera i en diskussionsdel.

I slutet av terminen får ni möjligheten att skriva en uppsats på egen hand, och fastän det blir den verkliga prövningen så är det viktigt att ta vara på denna möjlighet att lära sig mer om konsten att skriva uppsats, samt visa på kunskaper om 1800-talets utveckling och förändringsprocesser.

Material:

Exempeluppsats

En typ av mall

Skolans guide: Att skriva uppsats

Jannes versioner:

Version 1 (Titelsida, innehållsförteckning, inledning)

Version 2 (Börjat på källkritik och faktadel)

Version 3 (Klar med ytförklaring, gått in på djupförklaringar) 

Version 4 (Skissat upp analys)

Rekommenderade källor:

Läroboken: Nyström, Hans & Nyström, Lars & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien 1b, Malmö, 2011

Historiebiblioteket: http://www.hist.se/overblick/?skola=1688 (automatisk inloggning via denna länk på skolan, där det framgår vad som är månadens lösenord för att logga in hemifrån) Exempel på källhänvisningar:

Wigh, Stellan, Historiebiblioteket: Första världskriget, http://digilär.se/historiebiblioteket/texter/avancerade-texter/varldskrigens-tid/pdf002766 hämtad 2013-01-15

Historiebiblioteket, Bildberättelse: Nationalismen under 1800-talet, http://xn--digilr-fua.se/historiebiblioteket/bildberattelser/nationalismen-under-1800-talet hätmad 2013-01-15

Nationalencyklopedien: http://ne.se (automatiskt inloggning via skolan, skapa en personlig användare gratis när du är inloggad på skolan, så kan du logga in hemifrån) Exempel på källhänvisning:

Nationalencyklopedien, Sökord: Militarism http://www.ne.se/lang/militarism hämtad 2013-01-15

Artikel av Peter Englund i Populär historia: http://www.popularhistoria.se/artiklar/forsta-varldskriget-en-oundviklig-katastrof/

Utdrag ur: Karlsson, Klas-Göran, Europa och världen under 1900-talet, Stockholm, 1995