Kategoriarkiv: Samhällskunskap 1b

Äntligen; Samhällsekonomi!

Ekonomi betyder hushållning, hushållning med knappa resurser, vilket alltid har varit en faktor i människors liv, även på samhällsnivån ända sedan samhällen började växa fram med jordbruksrevolutionen 10 000 år sedan. Från att ha handlat om byars överlevnad, till fokus på enskilda stater, står vi nu inför nya utmaningar som den globaliserade ekonomin och sinande naturresurser. En arbetare i Sverige utkonkurreras av en arbetare i Kina och våra “svenska” fiskpinnar är i själva verket från Norge, innan de får åka till Asien för att filéas innan de paneras och försteks i Frankrike och hamnar i våra butiker.

 Momentplanering

Ladda ner (PDF, 281KB)

Presentation

 

Bildanalys – manligt/kvinnligt

1. Gå till biblioteket, hitta en vanlig morgon- eller dagstidning (Kuriren, NSD, DN, SvD?) och sätt dig för att studera bilderna i den. Alternativt går du in på motsvarande webbsida (dn.se, expressen.se, nsd.se) och studerar bilderna hela långa startsidan från topp till tå.

2. Lös nedanstående uppgifter med hjälp av tidningen.

a) HYPOTES Innan du börjar bläddra, hur tror du att det ser ut i den tidning du valt. Hur stor andel av bilderna i tidningen tror du visar (1) enbart kvinnor, (2) enbart män, eller (3) både män och kvinnor. Motivera kort varför du tror det.

b) UNDERSÖK Gå nu genom tidningens bildmaterial och räkna antalet förekomster av (1) enbart kvinnor, (2) enbart män, eller (3) både män och kvinnor. Om du kan, prova att göra ett diagram.

c) ANALYS Varför tror du att det ser ut som det gör? Diskutera kort.

d) EXEMPEL Hitta 3-4 bilder i tidningen där ni anser att kvinnor framställs på ett typiskt kvinnligt sätt, eller tvärtom män som framställs typiskt manligt. Vad är det som gör dem typiska? Vad känner ni inför bilderna? Vilken känsla ska bilderna förmedla? Vad är syftet med bilderna? Klistra in bilder i ditt dokument – fota i papperstidning eller ta skärmdump på datorn (CMD+SHIFT+4 och markera bild).

Privatekonomi – introduktion

Under torsdagen får ni introducera er till området privatekonomi genom att studera ett “worst case scenario”. Det gör man enklast genom att se ett avsnitt av Lyxfällan. Det går ett avsnitt på TV3 kl 18 eller så väljer ni ett avsnitt på TV3 Play.

  1. Gör en lista över vad huvudpersonerna i programmet gör fel i sin privatekonomi.
  2. Varför tror du att det har blivit så för dem? Förbered dig att diskutera.

http://www.tv3play.se/program/lyxfallan

Hälsningar från Janne på kurs i ett snö- och isfritt Stockholm.

10812_954197881275447_8509864018876969166_n

Lag & rätt

Det finns regler för vad som är rätt och fel i de flesta samhällen. Flertalet regler är etiska och moraliska normer som inte är nedskrivna i lagboken, men där den allmänna uppfattningen ändå är att “så gör man bara inte”. En av demokratins principer är dock att rättssäkerhet ska råda, vilket innebär att makten ska utövas under lagarna och ingen ska straffas utan lag. Inom rättsväsendet ska alla behandlas lika, i enlighet med lagen.

Momentplanering

Ladda ner (PDF, 148KB)

Presentation

“Minifördjupning”

Gruppens uppgift är att redovisa för hur det kan gå till från det att någon begår ett brott tills det att den får ett straff för det. Under redovisningen ska gruppen också ställa några enkla frågor till åhörarna, t ex vad som gäller i olika situationer.

Förutom beskrivningen från brott till straff, ska redovisningen fyllas med viktiga fakta, t ex: Vilka är det som oftast begår brotten? (t ex ålder, kön) Hur vanligt är brottet? Hur många fall anmäls? Finns det ett stort mörkertal? Hur fel är brottet moraliskt?

Använd gärna Keynote som grund för redovisningen. Redovisningen bör bli ca 5 minuter lång där hela gruppen deltar aktivt.

Utgå från materialet på Brottsrummet: http://www.brottsrummet.se/sv/brott-och-statistik

 Analys: Lindomefallet

1) Ladda ner och läs alla frågor. På fråga 8 förväntas ett utförligt och reflexivt svar. Resonera utifrån filmen, dina kunskaper om lag och rätt och dina egna tankar.

2) Se filmen och besvara frågorna.

I serien “Jag litade på lagen” finns ytterligare två starka avsnitt. Ett avsnitt  utgår från ett våldtäktsfall och där ord står mot ord, samt ett avsnitt där offer blir förövare och där frågan är hur långt man får gå när man handlar i nödvärn. Rekommenderas!

Examination: Mänskliga rättigheter

Efter en tids arbete med mänskliga rättigheter är det dags för en examinationsuppgift.

Uppgift

Ladda ner (PDF, 95KB)

Artikelstruktur

OBS! Innehållet är bara trams.

Ladda ner (PDF, 40KB)

Länktips

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter http://www.manskligarattigheter.se/

Utrikesdepartementets rapporter om världens länder  http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter

Amnestys årsrapport  2013 om MR i världens länder på engelska http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf

Amnesty,  nyheter och information om aktuella fall http://www.amnesty.se/

Wikimedias bildarkiv med cc-bilder: http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Compfight söker efter cc-bilder hos Flickr: http://compfight.com/

Förbjudna röster

Under onsdagens lektion med vikarie ska du se en film om tre kvinnor på olika platser i världen som inte får tycka vad de vill och blir på olika sätt förföljda på grund av sina åsikter. Det här blir inledningen till vårt kommande arbete med mänskliga rättigheter.

Länk till filmen: http://urplay.se/Produkter/177173-Varlden-Forbjudna-roster

Besvara frågor enligt utdelat material och lämna in.

Frågor: http://jji.se/wp-content/uploads/2014/10/SH1b-Förbjudna-röster-1.docx

 

 

 

Makt & demokrati

2014 har kallats för supervalåret. Om inte annat är det ett superår att vara elev i samhällskunskap, när demokratins maskineri arbetar på högvarv.

Momentplanering

Ladda ner (PDF, 164KB)

Presentationer

SH1b, onsdag 10/9

Nästa veckas onsdag blir det ett kort läxförhör på vad vi har gjort hittills utifrån dessa frågor

1. Vad är det för grundläggande skillnader mellan vänster och höger i den klassiska politiska vänsterhögerskalan?

2. Vad betyder demokrati? Vad är det för skillnad mellan den demokrati som fanns i antikens Grekland och den vi har idag?

3. Vilka kriterier måste en stat uppfylla för att kunna kallas en demokrati?

4. Varför är det bättre för ett barn att växa upp i en demokrati än i en diktatur?

5. Vilka är Sveriges grundlagar? Sammanfatta innehållet i dem kort. (Den blå boken 153-56 eller motsvarande i grön bok, finns att låna i klassrummet)

6. Hur kan man ändra grundlagar i Sverige? Varför är det så?

Här är alla aktuella presentationer:
Högervänsterskalan: http://jji.se/politik-vanster-hogerskalan/