Kategoriarkiv: Samhällskunskap 2

SA2 v 37

Veckans uppgifter:


Se hela eller åtminstone halva Duellen mellan statsministerkandidaterna. (Länk till programmet kommer efter att det sänts)

Skriv ett inlägg på Valfläsk: Kommentera någon fråga från duellen utifrån ditt partis synvinkel. Vilken av kandidaterna är närmast ditt partis ståndpunkt i frågan? Vilken av kandidaterna skulle ditt parti föredra; Reinfeldt, Löfven eller helst ingen av dem?

ON
Sista chansen: Skriv ett inlägg för att locka folk att rösta på ditt parti. Hur bra blir det om man röstar på ditt parti? Hur illa blir det om man röstar på ett annat parti?

Se till att alla inläggen är skrivna och publicerade:
1. Partiets historik och viktigaste frågor
2. Attack på en motståndare
3. Vilken statsministerkandidat partiet föredrar
4. Ditt bästa valfläsk för att få folk att rösta på just ditt parti

Identitet och samhällsvetenskaplig metod

Det är vanligt att vi för att förenkla vår bearbetning av omgivningen använder oss av olika kategorisering av människor. I botten finns några klassiska kategorier som länge använts inom samhällsvetenskaperna: kön, klass och etnicitet. Men även faktorer som ålder, intressen, olika ungdomskulturstillhörighet (punkare, EMO) spelar roll för ens förutsättningar i livet.

Vi ska nu använda oss av någon samhällsvetenskaplig metod för att göra en undersökning kring något samhällsfenomen och försöka hitta skillnader mellan människor utifrån någon eller några bakomliggande faktorer.

Resultatet sammanställs i en rapport med följande punkter:

Inledning: Vad är det som undersöks och varför? Vilken metod har använts och varför? Vad tror du att du får för resultat? Vilka liknande undersökningar har gjorts och vad säger de (referera)?

Resultat: Presentera resultatet av undersökningen med hjälp av diagram och tabeller. Man måste de väsentliga delarna av resultaten i text.

Diskussion/analys: Diskutera resultatet och jämför med den tidigare undersökningen.

E
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
C
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundadeargument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundadereflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
A
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar mednyanserade omdömen andras ståndpunkter.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

 

Nationalekonomiska teorier

Ekonomi, hushållning med knappa resurser, har varit centralt i mänsklighetens liv och leverne genom alla år. För de allra flesta människor och stater har det handlat om att säkra sin försörjning, men med världshandelns framväxt och den ekonomiska liberalismens genomslag har ekonomi blivit en hel vetenskap.

Under momentet ska vi återanvända oss och fördjupa tidigare kunskaper om marknadskrafterna, betydelsen av handel och ekonomisk politik, utifrån några centrala teorier och modeller.

Momentplanering

Ladda ner (PDF, Unknown)

Övningsuppgifter

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentationer

nbsp;

nbsp;