Förberedelse inför fördjupning

Läs din uppsats från åk 1 eller exempeluppsats. Läs kritiskt utifrån uppsatsguiden och följande frågor:

Är frågeställningen bra?
Är metoderna rimliga?
Är faktadelen relevant för att besvara frågeställningarna?
Besvaras frågeställningarna/uppfylls uppsatsens syfte?
Är det en röd tråd i uppsatsen?

Formalia:
Finns alla nödvändiga formalia: innehållsförteckning, sidnummer, fotnoter, källförteckning, rubriker?
Kolla stavfel?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *