Från Weimarrepubliken till Nazityskland

Uppgift: Från Weimarrepubliken till Nazityskland

Läs i boken, sidorna 406-411, och besvara nedanstående frågor. Ge exempel från filmen “Tiden mellan krigen, del 2”

  1. Hitlers Nazistparti fick bara 1/3 av rösterna i det tyska valet 1932, ändå stod han ensam vid makten på våren 1933. Beskriv hur han lyckades med detta.
  2. Efter maktövertagandet började man likrikta det tyska samhället. Beskriv på vilka sätt oliktänkande och meningsmotståndare förtryckets.
  3. Vad är propaganda? På vilket sätt användes propaganda i det nya Nazityskland?
  4. På vilket sätt försäkrade sig Führern om de statsanställdas lydnad?
  5. Hur uppfostrades flickor och pojkar av Nazityskland?
  6. Vilken roll hade kvinnorna i Nazityskland?
  7. Vad var det egentligen som fick vanliga människor att gå med i det nazistparti? Varför kunde de inte se terrorn och brutaliteten bakom fasaden?
  8. Vad är antisemitism? Hur använde sig Hitler av antisemitismen?
  9. Vilka var de viktigaste dragen i den nazistiska ideologin (sammanfatta utifrån ovanstående)?

10. I sin bok Mein kampf klargör Hitler tydligt sin ideologi, men det är inte förrän på 1930-talet som förföljelsen börjar ta otäckt konkreta former: beskriv utvecklingen för de tyska judarna från 1933 till 1939.

11. Vad var syftet med utrotningslägren som nazisterna uppförde i bl a Auschwitz och Treblinka? Fick de förväntad verkan?

12. Vilka källor bevisar att Förintelsen var ett medvetet och systematiskt folkmord?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *