Grupparbete: Fördjupning i vår bygds historia

Planera gemensamt för en muntlig redovisning om vår bygds historia i er avgränsade tidsperiod, där ni använder er av modern presentationsteknik och möjligheterna med gruppens dynamik för att göra presentationen intressant.

Fokus är på fördjupning i det lokala, men en koppling till den nationella och europeiska historien är ibland nödvändig.

Använd främst materialet “Nyckeln till Norrlands lås”, men komplettera gärna med lärobok och lokalhistoriska källor från bokskåpet i klassrummet eller biblioteket. Hursomhelst kan källorna anges i en sista sida i presentationsfilen.

Omfattning: ca 15 minuter

Redovisningar: Torsdagen den 23 januari

Tips:

  • Modern presentationsteknik –  undvik långa meningar och för liten text i t ex Keynote, tänk “stödord” i korta kärnfulla fraser. Använd bilder, kartor, statistik, tidslinjer och andra sätt att illustrera historien.
  • Presentationen – undvik att presentationen blir fyra individuella redovisningar, använd möjligheterna med grupparbetet. Prata med varandra, byt röst ofta – men förlora inte den röda tråden.
  • Manus – undvik att skriva en uppsatsliknande text som manus – då är det lätt att man fastnar i att bara läsa upp och svårt att återfinna en tappad tråd. Gör manus med stora bokstäver och luftiga stycken. Utgå från stödord och berätta så fritt som möjligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *