Övningsuppsats

De närmaste lektionerna ska vi skriva en övningsuppsats om 1800-talets utveckling som leder till det första världskriget.

Syftet är att utveckla:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Vi kommer att formulera problem och skriva väsentliga delar av uppsatsen tillsammans, innan ni individuellt får referera till olika källor och reflektera kring källorna, samt i slutändan resonera i en diskussionsdel.

I slutet av terminen får ni möjligheten att skriva en uppsats på egen hand, och fastän det blir den verkliga prövningen så är det viktigt att ta vara på denna möjlighet att lära sig mer om konsten att skriva uppsats, samt visa på kunskaper om 1800-talets utveckling och förändringsprocesser.

Material:

Exempeluppsats

En typ av mall

Skolans guide: Att skriva uppsats

Jannes versioner:

Version 1 (Titelsida, innehållsförteckning, inledning)

Version 2 (Börjat på källkritik och faktadel)

Version 3 (Klar med ytförklaring, gått in på djupförklaringar) 

Version 4 (Skissat upp analys)

Rekommenderade källor:

Läroboken: Nyström, Hans & Nyström, Lars & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien 1b, Malmö, 2011

Historiebiblioteket: http://www.hist.se/overblick/?skola=1688 (automatisk inloggning via denna länk på skolan, där det framgår vad som är månadens lösenord för att logga in hemifrån) Exempel på källhänvisningar:

Wigh, Stellan, Historiebiblioteket: Första världskriget, http://digilär.se/historiebiblioteket/texter/avancerade-texter/varldskrigens-tid/pdf002766 hämtad 2013-01-15

Historiebiblioteket, Bildberättelse: Nationalismen under 1800-talet, http://xn--digilr-fua.se/historiebiblioteket/bildberattelser/nationalismen-under-1800-talet hätmad 2013-01-15

Nationalencyklopedien: http://ne.se (automatiskt inloggning via skolan, skapa en personlig användare gratis när du är inloggad på skolan, så kan du logga in hemifrån) Exempel på källhänvisning:

Nationalencyklopedien, Sökord: Militarism http://www.ne.se/lang/militarism hämtad 2013-01-15

Artikel av Peter Englund i Populär historia: http://www.popularhistoria.se/artiklar/forsta-varldskriget-en-oundviklig-katastrof/

Utdrag ur: Karlsson, Klas-Göran, Europa och världen under 1900-talet, Stockholm, 1995

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *