Taggarkiv: Raoul Wallenberg

Historieskrivningen om Raoul Wallenberg

Individuell examinationsuppgift: Raoul Wallenberg

Nu är det dags att knyta ihop säcken för Raoul Wallenberg-temat genom att skriva en individuell rapport om Wallenberg. Rapporten består av två delar:

(1)  Redogörelse över Wallenbergs bakgrund, hans gärning i Ungern och slutligen också försvinnandet. Referera till Ingrid Carlgrens artikel, bakgrundsbeskrivningen och källutdragen i kapitlet i Sam Olofssons bok och Kjell Gredes film.

(2)  I år skulle Wallenberg ha fyllt 100 år, ge exempel på hur detta uppmärksammats i Sverige och i utlandet. Diskutera hur vi använder Wallenberg i historieskrivningen, är han en fribiljett från en del av skuldkänslan efter Förintelsen och vår neutralitet/passivitet i andra världskriget? Är han en hjälte, eller var han och Sverige bara små brickor i ett spel? Hur kommer du själv att använda Wallenberg – hur vill du framställa honom och vad säger det om ditt historiebruk? Referera till de exempel du använder.

Högst 2 A4, Times New Roman 12 pt, källförteckning (kan spilla over på den tredje sidan)

Behöver du inspiration kring historiebruk, läs: http://www.levandehistoria.se/files/inline/658×302/DHL_Historia_som_mening_och_makt.pdf

Inlämning

via janne.juopperi.nackagy@analys.urkund.se

Snart är det dags att börja på den skriftliga redovisningen kring Raoul Wallenberg.

Alla ska ha förberett sig genom följande:

  • Läsa och sammanfatta Ingrid Carlgrens bakgrund.
  • Se filmen God afton, herr Wallenberg.
  • Göra övningen om Wallenbergs försvinnande utifrån ett antal källdokument. (ej digitalt)
  • Läsa Rickard Swartz artikel om hur historien om Wallenberg används/använts.

 

Tema: Raoul Wallenberg, del II

Seminarierna fortsätter idag och under tiden jobbar man självständigt med att göra klart den första uppgiften, för att sedan gå över på den andra, en uppgift som klargör hur Wallenberg arbetade i Budapest och diskuterar omständigheterna kring Wallenbergs försvinnande. Denna andra uppgift finns bara på papper.

Seminarier 27/1

12.00 Vidar Nathalie Alend Miranda Aron
12.30 Arvid Astrid Gustav Emil Sara