Kategoriarkiv: Historia 1b

Kalla kriget: historien och tolkningarna

Ryssland har de senaste åren åtagit sig en iögonenfallande militär upprustning där man annekterat Krim-halvön och är mer eller mindre involverat i den utdragna konflikten i östra Ukraina. Kränkningar av luftrum i Östersjöregionen, ubåtsjakter i Stockholms skärgård och skarpa uttalanden om vad som skulle följa ett svenskt NATO-medlemskap ger smak av det kalla krig som tog slut med Sovjetunionens fall. Står vi inför ett nytt kallt krig? I debatten konstateras att situationen är ny, att mycket av de närmanden som skett mellan det gamla väst och Ryssland förvisso raserats, men att det inte är helt jämförbar med kalla krigets tid, särskilt som den politiska balansen ser annorlunda ut. Idag handlar det inte bara om de två supermakterna, EU:s och Kinas ekonomiska makt gör att balansen är helt annan.

För att förstå diskussionen idag och öka beredskapen inför framtiden är det därför viktigt att ha klart för sig vad kalla kriget innebar politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Ladda ner (PDF, Unknown)

 

 

Andra världskriget

Andra världskriget och allt som hör därtill är ett arbetsområde som är relativt välkänt för många människor. Det har fått stort utrymme i skolan och händelser och förvecklingar har gestaltats i storslagna filmer, böcker och datorspel. Under det här momentet ska vi skapa oss en översikt av krigets förlopp, samt hitta några intressanta fördjupningar från respektive år. Vi ska också se över hur historia används av producenter och regissörer genom att se delar av några spelfilmer.

Momentplanering:

Ladda ner (PDF, Unknown)

 

Presentation:

Mellankrigstiden

Just efter det första världskrigets slut var opinionen i Europa och stora delar av världen enig; aldrig mer krig! Ändå skulle det bara dröja drygt tjugo år innan en än värre katastrof var ett faktum i och med det andra världskriget. Varför det gick så får vi reda på genom att studera mellankrigstiden.

 Schema

V. 13
To: Introduktion, det glada 20-talet

V. 14
On: Börskraschen och den stora depressionen
To:  Diktaturer: Kommunism, fascism, nazism

V.15
On: Hitlers aggressionspolitik / Eftergiftspolitiken
To: Mellankrigstiden i debatten

V. 16
On: Repetition
To: Kunskapstest

Momentplanering

Ladda ner (PDF, Unknown)

Det långa 1800-talet, del 1

Under den kommande veckan är det självständigt arbete i grupper där fokus ligger på några viktiga aspekter av “det långa 1800-talet”:

  • Napoleontiden och Wienkongressen
  • Nationalismen – som enar och splittrar
  • Befolkningsökning och emigration
  • Politiska ideologiernas framväxt och fortsatt demokratisering

I grupper om fyra ansvarar varje gruppmedlem för varsin punkt. Läs in dig på din punkt i boken och förbered en redovisning på 5-10 minuter som dina gruppkamrater får lyssna på. Du ska också sammanfatta informationen på en halv A4-sida. Slutligen sammanfogar ni  era sammanfattningar i ett och samma dokument och skickar in. Onsdag v 9 får ni visa på kunskaperna i ett smidigt quiz.

V. 7
Onsdag: Introduktion och eget arbete
Torsdag: Karriärexpo

V. 8 (JJ på kurs)
Onsdag: Eget arbete
Torsdag: Eget arbete, förslagsvis redovisningar och inlämning av 2 A4 per grupp

V. 9
Onsdag: Läxförhörsquiz och framåtblick
Torsdag: #FramtidTornedalen

 

Revolutionerna i Amerika och Frankrike

Revolutionerna i Amerika och Frankrike visar på hur upplysningens politiska idéer kunde omsättas i praktisk handling genom avskaffandet av gamla privilegier, till förmån för individuella fri- och rättigheter.

Genomgångarna (se nedan) ligger till grund för en jämförande analys som skrivs under lektionen torsdagen den 6 februari (eller 17:e pluviôse av det 222:e året).

Frågan lyder:
Vilka likheter och skillnader finns det mellan revolutionerna i Amerika och Frankrike? Fokusera på orsaker (skilj gärna på bakomliggande och direkta orsaker), drivande grupper i samhället och konsekvenser.

Du kan välja att skriva ett sammanhängande svar rakt av eller följa en struktur, t ex:
– Sammanfatta den gemensamma bakgrunden
– Sammanfatta Amerikanska revolutionen kort
– Sammanfatta Franska revolutionen kort
– Lyft fram likheter och skillnader och resonera kring dem

Skriv med egna ord, högst en A4, spara din fil som .pdf och skicka till janne.juopperi.gransalv@analys.urkund.se

E: Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

C: Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

A:  Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.

Grupparbete: Fördjupning i vår bygds historia

Planera gemensamt för en muntlig redovisning om vår bygds historia i er avgränsade tidsperiod, där ni använder er av modern presentationsteknik och möjligheterna med gruppens dynamik för att göra presentationen intressant.

Fokus är på fördjupning i det lokala, men en koppling till den nationella och europeiska historien är ibland nödvändig.

Använd främst materialet “Nyckeln till Norrlands lås”, men komplettera gärna med lärobok och lokalhistoriska källor från bokskåpet i klassrummet eller biblioteket. Hursomhelst kan källorna anges i en sista sida i presentationsfilen.

Omfattning: ca 15 minuter

Redovisningar: Torsdagen den 23 januari

Tips:

  • Modern presentationsteknik –  undvik långa meningar och för liten text i t ex Keynote, tänk “stödord” i korta kärnfulla fraser. Använd bilder, kartor, statistik, tidslinjer och andra sätt att illustrera historien.
  • Presentationen – undvik att presentationen blir fyra individuella redovisningar, använd möjligheterna med grupparbetet. Prata med varandra, byt röst ofta – men förlora inte den röda tråden.
  • Manus – undvik att skriva en uppsatsliknande text som manus – då är det lätt att man fastnar i att bara läsa upp och svårt att återfinna en tappad tråd. Gör manus med stora bokstäver och luftiga stycken. Utgå från stödord och berätta så fritt som möjligt.