Kategoriarkiv: Internationella relationer

Internationell politisk ekonomi

Världens länder är alltmer sammanflätade ekonomiskt, politiskt och kulturellt i den process vi kalla för globalisering. Den aktuella tendensen med Brexit och Trumps seger i det amerikanska presidentvalet antyder att vi i västvärlden går mot en mer inåtvänd och protektionistisk politik. Med allt större klyftor mellan de fattigaste och de rikaste i världen och inom länder, verkar det som att förtroendet för globaliseringer och öppna gränser håller på att ta slut.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentation

Aktörer inom internationell politik

Tidigare var stater den enda verkligt betydelsefulla aktören på den internationella arenan. Efter andra världskriget har staterna engagerat sig i olika samarbeten, vilket gjort dagens internationella organisationer till mycket betydelsefulla aktörer. Under det här momentet ska vi bekanta oss med aktörer inom internationell politik, med särskilt fokus på, stater och internationella organisationer

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentationer

 

Teoretiska perspektiv på internationella relationer

De flesta samhällsvetenskapliga högskoleämnen växte fram under de förutsättningar som präglade den senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet och har således koppling till de stora politiska ideologier som etablerades i samma tid. Trots kopplingen är det viktigt att komma ihåg att teori och politisk ideologi inte är samma sak. Inom internationella relationer handlade den teoretiska diskussionen länge om den konservativt präglade realismen och liberala teorier. Detta har sedermera kompletterats med marxistiska, konstruktivistiska, feministiska och ekologistiska idéer.

Ladda ner (PDF, Unknown)