Kategoriarkiv: Samhällskunskap 1b

Mänskliga rättigheter i världen

Mänskliga rättigheter utgör en värdegrund för vår värld. Det är staternas uppgift att se till att människor världen över åtnjuter dessa rättigheter, men dessvärre finns det anledning att kritisera de flesta länder för att det inte lyckas med detta, i större eller mindre utsträckning. Under momentet ska vi lära oss om och diskutera kring de mänskliga rättigheterna, samt göra en liten fördjupning med fokus på MR i ett land.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentation

Film om Creative Commons

Makt & demokrati – om demokrati och Sveriges statsskick

Stefan Löfvens regering har nu avverkat halva sin mandatperiod och den politiska debatten går varm när Magdalena Andersson häromdagen presenterade budgetpropositionen. Det här arbetsområdet ska hjälpa dig in i politikens ljuva värld och stärka din beredskap som demokratisk medborgare i Sverige.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentationer

Makt & vanmakt – individer och grupper i samhället

Det är vanligt att vi för att förenkla vår bearbetning av omgivningen använder oss av olika kategorisering av människor. I botten finns några klassiska kategorier som länge använts inom samhällsvetenskaperna: kön, klass och etnicitet. Men även faktorer som ålder, intressen, olika ungdomskulturstillhörighet (punkare, EMO, raggare) påverkar dina förutsättningar i livet.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentation

Konflikter i världen

Häromåret firade Sverige 200 år av fred. Tyvärr är det väldigt få människor på jorden som har möjlighet att njuta av en sådan unik lyx. Om vi ska lära något av historien är det att inte ens den längsta freden varar för evigt. Men tills vidare försöker vi bilda oss en uppfattning om en pågående konflikt i världen genom att fördjupa oss och analysera den.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Medier, källkritik och genusperspektivet

Medierna, såväl de traditionella TV, radio och tidningar som de digitala och sociala medierna, är centrala för masskommunikationen i samhället. Det är genom masskommunikationskanalerna som opinion (olika ståndpunkter) bildas och sprids. Där hittar vi även bevakning av vad politiker och andra makthavare gör, vilket gör det möjligt för oss att ta genomtänkta beslut när vi röstar eller försöker påverka samhället på andra sätt. Men medielandskapet är intensivt och brusigt; för att lyckas navigera bland de enorma massorna information behövs också en kompass – en källkritisk verktygslåda. Under momentet ska vi ta en närmare titt på medierna, utveckla vår källkritiska verktygslåda och avsluta med en samhällsvetenskaplig analys med fokus på genus och medier.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Uppgifter 1-3

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentation

 

Det tramsiga exemplet

Ladda ner (PDF, Unknown)

Samhällsekonomi 2016

Ekonomi betyder hushållning, hushållning med knappa resurser, vilket alltid har varit en faktor i människors liv, även på samhällsnivån ända sedan samhällen började växa fram med jordbruksrevolutionen 10 000 år sedan. Från att ha handlat om byars överlevnad, till fokus på enskilda stater, står vi nu inför nya utmaningar som den globaliserade ekonomin och sinande naturresurser. En arbetare i Sverige utkonkurreras av en arbetare i Kina och våra “svenska” fiskpinnar är i själva verket från Norge, innan de får åka till Asien för att filéas innan de paneras och försteks i Frankrike och hamnar i våra butiker. Välkommen till momentet om samhällets ekonomi!

Mål och kunskapskrav

Ladda ner (PDF, Unknown)

Del 1 – Aktörer, marknader och ekonomiska system

Genomfördes med GT och är examinerad genom muntligt läxförhör.

Del 2 – Utbud- och efterfrågemodellen

Genomgång och arbete med övningsblad, samt läxförhör tisdagen den 16 februari.

Ladda ner (PDF, Unknown)

Del 3 – Tillväxt och konjunkturen

Genomgång, arbete med instuderingsfrågor (se nedan), samt läxförhör tisdagen den 23 februari.

Del 4 – Ekonomisk politik

Genomgång, arbete med instuderingsfrågor (se nedan), samt kunskapstest måndagen den 14 mars.

Instuderingsfrågor

Ladda ner (PDF, Unknown)

Artiklar

Björklund, Marianne & Olsson, Hans, “Finansministern om det ekonomiska läget” publicerad på dn.se 2015-12-21, http://www.dn.se/ekonomi/finansministern-om-det-ekonomiska-laget/ hämtad 2016-02-16

Riksbanken, Reporäntebeslut 10 februari 2016, http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Reporantebeslut/2016/Reporantebeslut-10-februari-2016/ hämtad 2016-02-16

Presentation


 

Internationella relationer och konfliktanalys

Häromåret firade Sverige 200 år av fred. Tyvärr är det väldigt få människor på jorden som har möjlighet att njuta av en sådan unik lyx. Om vi ska lära något av historien är det att inte ens den längsta freden varar för evigt. Men tills vidare försöker vi bilda oss en uppfattning om en pågående konflikt i världen genom att fördjupa oss och analysera den.

Ladda ner (PDF, Unknown)

Rapport på temat medier och genus

Vi har med oss kunskaper om medierna och källkritikens grunder. Detta ska nu omsättas i en rapport där du undersöker något av medierna utifrån ett genusperspektiv.

Rapporten är huvudexamination på momentet och genom att skriva den ska du utveckla och visa på:

  • Kunskaper om massmediers och informationsteknikens roll i samhället.
  • Kunskaper om olika gruppers och individers sociala livsvillkor, genus
  • Förmåga att söka, granska och tolka information om olika källor, redovisa källor och göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet
  • Förmåga att uttrycka kunskaper genom olika presentationsformer, rapport

Vi tar fram ramverket till rapporten under lektionerna, men här är en enklare sammanfattning (se också exemplet nedan):

TITELSIDA med titel, eventuell undertitel, ditt namn skolans namn, kurs, termin

– Sidbrytning –

INNEHÅLLSFÖRTECKNING med hjälp av stilmallar och den automatiska innehållsförteckningen i Pages.

– Sidbrytning –

INLEDNING ska locka till läsning av rapporten, ge några iögonenfallande fakta, eller förklara varför du är intresserad av det du studerar helt enkelt

Syfte och frågeställningar
I syftet ska det framgå vad rapporten egentligen ska uppnå, dvs syftet med den i bredare mening. Avsluta gärna med en konkret och avgränsad frågeställning. Genom att ha en intressant frågeställning har du något att diskutera/analysera i slutet av rapporten.

Metod
Metod handlar om hur man gör sin undersökning. I det här fallet har vi bestämt att du måste studera medierna. Men för att din undersökning ska bli lyckad är det bra att tänka till på förhand och din förberedelse kan beskrivas här, t ex: Läste i Genusboken om typiska kvinnliga egenskaper, förberedde ett protokoll med filmens olika kvinnliga karaktärer och efter varje scen gick genom och matchade egenskaper med karaktären. Metoden ska beskrivas så tydligt att någon annan skulle kunna genomföra din undersökning på samma sätt.

Källkritik
Källkritik är egentligen en av livets viktigaste metoder, men för att öva oss i att tänka källkritiskt ska rapporten ha en egen del som heter så. I källkritikdelen ska de källor som använts resoneras kring: vilka styrkor och svagheter har källorna utifrån trovärdighet och relevans.

– Sidbrytning –

UNDERSÖKNING
Nu börjar presentationen av arbetet på allvar, i denna del som också kan kallas faktadel, lyfter du fram allt nödvändigt för att hitta ett svar på frågeställningen.

  • Börja gärna med att beskriva kort vad genus är och sedan lyfta fram specifik information om genus som passar din undersökning, t ex vad som anses vara typiska manliga eller kvinnliga egenskaper, yrken, osv. Vidare kan du referera till tidningsartiklar eller annan information som handlar om det du skriver. Ange källor i fotnoter!
  • Presentera sedan vilket/vilka medier du undersökt. Beskriv vad som är syftet med filmen, boken, tidskriften, tidningen.
  • Därefter ska du presentera resultatet av din undersökning. Använd gärna tabeller och diagram, och där det passar även bilder.

Undersökningsdelen kan bli ganska lång, dela in den med egna underrubriker.

– Sidbrytning –

ANALYS / DISKUSSION

Återkoppla till rapportens syfte och frågeställning och försök att resonera dig fram till ett svar med stöd i den fakta som du presenterat.

– Sidbrytning –

KÄLLFÖRTECKNING

Lista alla källor som använts i alfabetisk ordning efter upphovsman, ex:

Andersson, Allan, Alla barn är prinsessor, Malmö, 2002
Henriksson, Henry, “Pojkar bär rosa bäst”, Aftonbladet 26/4 2007
Josefson, Helena, Genus: hur påverkar det dig?, Malmö, 2005
Wikipedia, sökord: Genus, http://sv.wikipedia.org/wiki/Genus_(k%C3%B6nsbegrepp) hämtad 2014-03-31

Ladda ner (PDF, Unknown)

En dokumentär

Lyssna på en valfri P3-dokumentär efter intresse. Progammen finns på följande länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2519

När du lyssnat färdigt skriver du en kort sammanfattning och försöker att formulera två diskussionsfrågor utifrån dokumentären. Det behöver inte handla om dokumentären i stort, utan kan handla om vilken samhällsfråga som helst som har koppling till dokumentären. Ca 1/2 A4.

Spara som PDF och skicka till janne.juopperi@utb.overtornea.se.