Kategoriarkiv: Samhällskunsksap 1a1

SH1a1 – Makt & demokrati

Stefan Löfvens regering har nu avverkat halva sin mandatperiod och den politiska debatten går varm när Magdalena Andersson häromdagen presenterade budgetpropositionen. Det här arbetsområdet ska hjälpa dig in i politikens ljuva värld och stärka din beredskap som demokratisk medborgare i Sverige.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentationer

 

Makt & vanmakt

Det är vanligt att vi för att förenkla vår bearbetning av omgivningen använder oss av olika kategorisering av människor. I botten finns några klassiska kategorier som länge använts inom samhällsvetenskaperna: kön, klass och etnicitet. Men även faktorer som ålder, intressen, olika ungdomskulturstillhörighet (punkare, EMO, raggare) påverkar dina förutsättningar i livet.

Ladda ner (PDF, Unknown)

 

Presentation

Källkritiskt resonemang

1) Skapa ett dokument och kopiera in listan över gruppens källor i detta dokument. Se till att alla nödvändig information om källorna finns med.

2) Välj två av gruppens huvudkällor och resonera kring källornas värde i en fortlöpande, diskuterande text. Vem står bakom informationen? Vad är syftet med informationen? Vilka styrkor och svagheter har källorna? Varför tycker du att just dessa källor var lämpliga att använda i ert arbete?

3) Spara som PDF och skicka in till janne.juopperi@utb.overtornea.se

Sociala frågor med källkritik

Under momentet ska du ta del en introduktion till såväl medier och källkritik, som sociala frågor. För godkänt resultat ska du också göra och lämna in övningsuppgifterna om källkritik.

Därefter ska ni arbeta i grupper och fokusera på någon av de sociala frågor som vi belyst. Grupparbetet innebär att ni söker information och skapar en presentation på ca 10 minuter om er fråga.

Problematisera frågan efter önskemål: Ni ska inte bara beskriva situationen (hur det ser ut), utan undersöka orsaker till situationen, diskutera konsekvenser, jämföra situationen nu och då eller lyfta fram och utvärdera åtgärder som vidtagits och kanske föreslå egna åtgärder. På så sätt får ni till en liten analys.

Ni ska under hela arbetet spara information om de källor (nej, det räcker inte bara med en) ni använder till en källförteckning som lämnas in separat. Efter redovisningarna ska ni individuellt och skriftligt diskutera styrkor och svagheter med källorna.

Två exempel på hur det kan se ut i en källförteckning:

Eklund, Klas. Vår ekonomi. Stockholm: Norstedts, 2007.

Cronstedt, Maja. Fira jul inte självklart fattiga barn i Sverige. World Childhood Foundation. 2012-12-04. http://www.childhood.se/nyheter/aktuellt/fira-jul-inte-sjalvklart-for-fattiga-barn-i-sverige (Hämtad 2015-01-19)

Redovisningar levereras måndagen den 2 februari.

Presentationer

Lag & rätt

Det finns regler för vad som är rätt och fel i de flesta samhällen. Flertalet regler är etiska och moraliska normer som inte är nedskrivna i lagboken, men där den allmänna uppfattningen ändå är att “så gör man bara inte”. En av demokratins principer är dock att rättssäkerhet ska råda, vilket innebär att makten ska utövas under lagarna och ingen ska straffas utan lag. Inom rättsväsendet ska alla behandlas lika, i enlighet med lagen.

Momentplanering

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentation

“Minifördjupning”

Gruppens uppgift är att redovisa för hur det kan gå till från det att någon begår ett brott tills det att den får ett straff för det. Under redovisningen ska gruppen också ställa några enkla frågor till åhörarna, t ex vad som gäller i olika situationer.

Förutom beskrivningen från brott till straff, ska redovisningen fyllas med viktiga fakta, t ex: Vilka är det som oftast begår brotten? (t ex ålder, kön) Hur vanligt är brottet? Hur många fall anmäls? Finns det ett stort mörkertal? Hur fel är brottet moraliskt?

Använd gärna Keynote som grund för redovisningen. Redovisningen bör bli ca 5 minuter lång där hela gruppen deltar aktivt.

Utgå från materialet på Brottsrummet: http://www.brottsrummet.se/sv/brott-och-statistik

 Analys: Lindomefallet

1) Ladda ner och läs alla frågor. På fråga 8 förväntas ett utförligt och reflexivt svar. Resonera utifrån filmen, dina kunskaper om lag och rätt och dina egna tankar.

2) Se filmen och besvara frågorna.

I serien “Jag litade på lagen” finns ytterligare två starka avsnitt. Ett avsnitt  utgår från ett våldtäktsfall och där ord står mot ord, samt ett avsnitt där offer blir förövare och där frågan är hur långt man får gå när man handlar i nödvärn. Rekommenderas!

Examination: Mänskliga rättigheter

Efter en tids arbete med mänskliga rättigheter är det dags för en examinationsuppgift.

Uppgift

Ladda ner (PDF, Unknown)

Artikelstruktur

OBS! Innehållet är bara trams.

Ladda ner (PDF, Unknown)

Länktips

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter http://www.manskligarattigheter.se/

Utrikesdepartementets rapporter om världens länder  http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter

Amnestys årsrapport  2013 om MR i världens länder på engelska http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf

Amnesty,  nyheter och information om aktuella fall http://www.amnesty.se/

Wikimedias bildarkiv med cc-bilder: http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Compfight söker efter cc-bilder hos Flickr: http://compfight.com/

Förbjudna röster

Under onsdagens lektion med vikarie ska du se en film om tre kvinnor på olika platser i världen som inte får tycka vad de vill och blir på olika sätt förföljda på grund av sina åsikter. Det här blir inledningen till vårt kommande arbete med mänskliga rättigheter.

Länk till filmen: http://urplay.se/Produkter/177173-Varlden-Forbjudna-roster

Besvara frågor enligt utdelat material och lämna in.

Frågor: http://jji.se/wp-content/uploads/2014/10/SH1b-Förbjudna-röster-1.docx