Det långa 1800-talet, del 2

Vägen till första världskriget.

Ladda ner rapporten.

1) Läs rapporten! Njut av inledningen, syfte och frågeställningar och utmärkta referat till väl utvalda källor.

2) Ta rapportens frågeställningar och kopiera in dem under Analys. Resonera fram ett svar på frågeställningarna. Första och andra frågan kräver mer en översiktlig sammanfattning, medan fråga tre kräver att man tar ställning och motiverar ställningstagandet. Undvik “JAG”!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *