Fördjupning genom forskning

Nu kör vi individuell fördjupning med fokus på modern historia. Uppgiften innebär en forskande process och källkritisk tillämpning. Redovisningsformen är öppen, men rimligtvis kommer många att välja den vetenskapliga rapportens form.

v. 16

Frågeställningar ska vara klara, du ska också göra klart med visst källmaterial. Klistra in i loggen.

v. 17

Uppsatsens inledande del med inledning, syfte/frågeställningar och metod ska vara klar. Klistra in i loggen.
I loggen redovisar du även två eller fler av källorna som du valt att använda i faktadelen

v. 18

Arbete.

v. 19

Inlämning fredagen den 11 maj

Kom igång i god tid! På så sätt kan du snabbare komma till uppsatsens mer analytiska delar och få handledning där, för att det ska bli så bra som möjligt.

Mål

Eleven skall kunna formulera historiska problem utifrån korta eller långa perspektiv och med en medveten och kritisk hållning bearbeta dem,
kunna visa på de källkritiska komplikationerna i en beskrivning av såväl dagsaktuella som historiska skeenden och situationer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *