Fördjupning

Nu kör vi individuell fördjupning med fokus på perioden 1920-1950. Uppgiften innebär en forskande process och källkritisk tillämpning. Redovisningsformen är öppen, men alla(?) valde att skriva en individuell uppsats. Se uppsatsguiden nedan för information om hur uppsatsen ska utformas!

v. 10

Frågeställningar ska vara klara, du ska också göra klart med visst källmaterial

v. 11

Uppsatsens inledande del med inledning, syfte/frågeställningar och metod ska vara klar.

Preliminärt inlämningsdatum: Tisdagen, den 27 mars, 12:00

Kom igång i god tid! På så sätt kan du snabbare komma till uppsatsens mer analytiska delar och få handledning där, för att det ska bli så bra som möjligt.

Mål

Eleven skall kunna formulera historiska problem utifrån korta eller långa perspektiv och med en medveten och kritisk hållning bearbeta dem,
kunna visa på de källkritiska komplikationerna i en beskrivning av såväl dagsaktuella som historiska skeenden och situationer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *