Globalisering

Uppgift

Under v 7-8 är det eget arbete som gäller.

  1. Välj en aktör på internationella arenan; stat, internationell politisk organisation, NGO eller multinationellt företag.
  2. Gör en fallstudie (ungefär som vi tillsammans tittade på fallet H&M (se nedan)) där du först lyfter fram bakgrund/historik och sedan beskriver aktören utifrån dess roll i den globaliserade världen . Försök att göra kopplingar till globalisering: hur har aktören påverkats av globaliseringen?
  3. Förbered en kort presentation och en eller två diskussionsfrågor

– Bakgrund och historik hittar man i uppslagsverk eller hos företagen själva (glöm inte det källkritiska getögat).

– För aktuell information rekommenderas sökning efter artiklar.

– Sammanfatta dina fynd i några bilder i Keynote (ungefär som i H&M-caset nedan) för visning onsdag v. 9

MAILA janne.juopperi@utb.overtornea.se OM DU FASTNAR OCH BEHÖVER HJÄLP

Material

Allmänt om globalisering:

 

Om den internationella politiska arenan:

 

Fallstudie H&M:

 

Globalisering och hållbar utveckling (dokumentärfilm):

http://www.ur.se/Produkter/145020-En-global-varld-En-hallbar-globalisering

Litteratur:

Almgren Hans & Höjelid Stefan & Nilsson Erik: Reflex 123, Malmö 2012, s 446-468

Bowden Rob: Globalisering, Stockholm 2005

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *