God jul och gott nytt konsumtionsår!

328613212_021ea75a49
Foto: andreasnilsson1976 via Compfight cc

Diskussionfrågor som berörts:

Hur ser du på din egen/din familjs konsumtion? Hur mycket konsumerar du/ni sådant som verkligen behövs och sådant som du/ni kanske inte behöver? Tycker du att det finns en motsättning mellan prylar och kärlek/socialt umgänge, som den finska dokumentären hävdar?

Vad har du för saker topp 3 på din önskelista inför julen? Varför vill du ha dessa saker? Finns det ett behov? Är det något särskilt med dessa saker? Tror du att du blir lite lyckligare/mer nöjd med ditt liv om du får dessa saker? Vad säger statistiken?

Kan din konsumtion skvallra om din identitet och klasstillhörighet? Ge exempel på produkter som kan antyda en viss identitet eller klasstillhörighet.

Tänker du någon gång på den globala ojämlikheten, att vissa har och andra inte, eller att vissa kan konsumera och andra inte? Påverkar det din konsumtion? När? Varför, varför inte?

Hur påverkas miljö och klimat av vår konsumtion? Är du någon gång orolig för hur miljön och klimatet ska utvecklas? Påverkar det din konsumtion? När? Varför, varför inte?

Det verkar som barn i princip uppfostras till konsumenter genom aggressiv, riktad marknadsföring. Hur ser du på detta?  Tror du att dagens vuxna har annorlunda konsumtion jämfört med vuxna för 40 år sedan? Diskutera med exempel från verkligheten.

Vissa hävdar att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Håller du med? Vad kännetecknar konsumtionssamhället?

Välj att deltaga vid seminarium eller skriva en kortare essä där någon diskussionfråga är i fokus. Koppla till minst två “källor”, t ex filmer, rapporter och modeller som vi tittat på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *