Historiesyn

Mål

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

kunna visa hur olika slags historiesyn ger olika historiska bilder

Uppgift

Läs om historiesyner på följande länk: https://www.studentlitteratur.se/#sida/classic/1191

Gruppen har till uppgift att tillsammans förstå beskrivningen av respektive historiesyn. Visa på förståelse genom att göra en snabbanalys på valfri historisk händelse/skeende per historiesyn. I slutet av övningen får varje grupp särskilt ansvar att kort redovisa innebörden för en viss historiesyn, samt att dela med sig av sitt exempel. Övriga grupper ger sina exempel på händelser/skeenden och fyller på utifrån behov.

Religiös/moralisk historiesyn (Dina, Felix, Ellinor K, Janina)
Deterministisk historiesyn (Hilda, Cornelia, Ella, Felicia)
Kritisk historiesyn (Lukas, Linnea, Elin, Agge)
Nationell/nationalistisk historiesyn (Johan, Elinor E-Ö, Cecilia, Nellie)
Materialistisk historiesyn (Nora, Oscar, My, Amanda)
Idealistisk historiesyn (Asil, Nicki, Agnes L, Elizabeth)
“De långa linjernas” historiesyn (Rebecca, Caroline, Calle, Elsa)
Emancipatorisk historiesyn (Veronica, Miriam, Pontus, Razmus)

En reaktion på ”Historiesyn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *