Källkritiskt resonemang

1) Skapa ett dokument och kopiera in listan över gruppens källor i detta dokument. Se till att alla nödvändig information om källorna finns med.

2) Välj två av gruppens huvudkällor och resonera kring källornas värde i en fortlöpande, diskuterande text. Vem står bakom informationen? Vad är syftet med informationen? Vilka styrkor och svagheter har källorna? Varför tycker du att just dessa källor var lämpliga att använda i ert arbete?

3) Spara som PDF och skicka in till janne.juopperi@utb.overtornea.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *