Konfliktanalys

Från historien känner vi till många internationella konflikter i form av krig mellan stater, medan det idag är vanligare med konflikter mellan andra typer av aktörer, t ex etniska grupperingar inom ett land. Du ska nu göra en fördjupningsuppgift i en valfri konflikt.

Ett urval av konflikter finns här: http://www.globalis.se/Konflikter

Uppgiften görs skriftligt i form av en enklare rapport med följande beståndsdelar:

  • Inledning; där du kort beskriver vilken konflikt du valt, vilka aktörer som är inblandade och lite kort om hur konflikten drabbat befolkningen
  • Bakgrund och orsaker; där du ger en kort bakgrund till situationen i landet/regionen och försöker fastställa orsakerna till att konflikten inleddes
  • Konflikten; ge en något fördjupad bild av händelseförloppet under konflikten, klargör hur andra internationella aktörer reagerat och agerat (stater, internationella politiska organisationer, NGOs, osv) – hur har man försökt lösa konflikten?
  • Situationen idag; hur ser det ut i konfliktområdet och vilka är framtidsutsikterna? Ta hjälp av aktuella debattartiklar eller trovärdiga källor.

Rimlig omfattning är 2-3 A4 och källor hänvisas till i fotnoter. Den rapport som lämnas in utan källhänvisningar är inte godkänd.

En första inlämning görs tisdagen den 25 februari (v 9) till janne.juopperi@utb.overtornea.se där konflikt är vald och beskriven i några stycken (rubrik Konflikten) med källhänvisningar.

Deadline för uppgiften blir fredagen den 14 mars (v 11) till janne.juopperi.gransalv@analys.urkund.se – OBS! Spara ditt arbete som PDF!

TIPS PÅ MATERIAL

Globalis.se, Svenska FN-förbundet, http://globalis.se/Konflikter

Landguiden.se, Utrikespolitiska institutet, http://www.landguiden.se/

NE.se, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se

Utrikesdepartementet, UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *