Lag & rätt: Presentera ett brott

Gruppens uppgift är att redovisa för hur det kan gå till från det att någon begår ett brott tills det att den får ett straff för det. Under redovisningen ska gruppen också ställa minst två frågor till åhörarna.

Förutom beskrivningen från brott till straff, ska redovisningen fyllas med viktiga fakta, t ex: Tydlig beskrivning av brottet. Vilka är det som oftast begår brotten? (t ex ålder, kön) Hur vanligt är brottet? Hur många fall anmäls? Finns det ett stort mörkertal? Hur fel är brottet moraliskt?

Använd Powerpoint som grund för redovisningen. Redovisningen är minst 6 och max 10 minuter lång där hela gruppen deltar aktivt. När ni börjar bli klara rekommenderas att ni kör igenom presentationen en gång för er själva för att se hur det flyter med innehåll och tid. Redovisning, ti v 12.

Bra utgångsmaterial: http://www.brottsrummet.se/sv/brott-och-statistik

Exemplet cykelstölder: http://jji.se/wp-content/uploads/2013/03/cykelstölder.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *