Massmedier och källkritik

Dags för nytt moment: Massmedier och källkritik!

Det här innebär att vi ska studera och granska massmedier, för att utveckla förmågan till kritisk granskning och källkritik generellt. Efter en gemensam introduktion ska vi göra diverse övningar där vi utvecklar vår kompass i mediebruset. Vi ska också prova på att redigera Wikipedia för att öka för förståelse för denna vanliga kunskapskälla. Kunskaperna från momentet kommer även att användas och prövas på alla de resterande momenten.

V7

Må: Genomgång medier & källkritik (se nedan), källkritisk analys av artiklar på webben

On: Övningsuppgifter tidningen

V8

Må: Genomgång argument, se sammanfattning från Infokoll | Övningsuppgift opinionsspridning i tidningen

On: Uppgift insändare

V 10-13 Wikipedia-projekt

Powerpoint från introduktionen:

Mål

Efter momentet skall eleven

 • kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida perspektiv
 • använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor och
 • känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och ställningstaganden formas.

Betygskriterier

G

 • Eleven beskriver samhällsfrågor ur historiska och nutida perspektiv samt anger orsaker och konsekvenser till dessa.
 • Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor.
 • Eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och värderingar uppstår och formas i samhället.

VG

 • Eleven analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv.
 • Eleven värderar olika källor samt använder någon samhällsvetenskaplig metod.
 • Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv.

MVG

 • Eleven drar slutsatser och föreslår lösningar på olika samhällsfrågor.
 • Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos olika källor samt visar i sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar.
 • Eleven analyserar hur olika samhällsförhållanden påverkar och förklarar människors livsvillkor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *