Mellankrigstiden

Nu följer ett moment om tiden mellan de stora krigen, mellankrigstiden. Syftet är att förvärva kunskaper om denna tid, förändringsprocesser och personer utifrån olika olika tolkningar och perspektiv. Vidare ska förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden utvecklas.

Del 1:

I grupper om tre personer förbereder ni en presentation på 10 minuter om det område som ni tilldelats.

Utgå från ganska översiktliga källor som läroboken, historiebiblioteket och SO-rummet för att få hjälp med att hitta det viktigaste, men i övrigt kan man utgå från följande frågor:

  • Hur utvecklas landet politiskt, ekonomiskt och socialt under mellankrigstiden? Hur påverkades landet av första världskriget?
  • Lyft fram viktiga händelser och personer, samt stora förändringar och vändpunkter.
  • Definiera begrepp!

Powerpoint eller annat presentationsverktyg skall användas. Tänk på att innehållet i powerpointen ska ge ett koncentrerat innehåll till åhöraren, att åhöraren genom att anteckna ska kunna komma ihåg det mesta av vad ni sagt.

Gruppen skall också leverera frågor till åhörarna: tre frågor som inte kräver långa svar, samt en något mer problematiserande fråga. Underlag för svar på frågorna skall ges i er presentation.

Lektionerna hålls i halvklass, tisdag v 8:

Halvklass 1, 11:00-12:00

Marcus, Andreas, Erik L
Wilhelm, Anton, Teo
Alice, Sandra, Julia
David, Daniela, Teodor
Jacob, Alex, Cecilia

Halvklass 2: 12:00-1300

Emilia, Alva, Elvira
Philip, Tim, Henrik
Elin, Sebastian, Erik N, Hanna N
Ebba, Hedvig, Ulrika
Hanna A, Amanda, Beatrice

Ett mindre läxförhör utifrån lektionerna hålls på torsdag v 8.

Grupper:

Sovjetunionen och kommunismen Marcus, Andreas, Erik L | Emilia, Alva, Elvira

Tyskland och nazismen Wilhelm, Anton, Teo | Philip, Tim, Henrik

Italien och fascismen Alice, Sandra, Julia | Elin, Sebastian, Erik N, Hanna N

Demokratierna i Europa (Storbritannien, Frankrike, Weimartyskland, Sverige?) Ebba, Hedvig, Ulrika | David, Daniela, Teodor

USA:s glada 1920-tal och börskraschen Hanna A, Amanda, Beatrice | Jacob, Alex, Cecilia

Del 2:

Under v 10 ska ni läsa artiklar från vår tid som gör jämförelser med den samhälleliga och politiska utvecklingen nu och på mellankrigstiden.

Tisdag v 11 är det seminarier i mindre grupper där ni får möjlighet diskutera en rad frågor utifrån de artiklar ni läst, samt era kunskaper om mellankrigstiden.

Mer information kommer!

Historiebiblioteket: http://hist.se/overblick/?skola=1688 (Automatisk inloggning från skolan)

SO-rummet: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/mellankrigstiden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *