Revolutionerna i Amerika och Frankrike

Revolutionerna i Amerika och Frankrike visar på hur upplysningens politiska idéer kunde omsättas i praktisk handling genom avskaffandet av gamla privilegier, till förmån för individuella fri- och rättigheter.

Genomgångarna (se nedan) ligger till grund för en jämförande analys som skrivs under lektionen torsdagen den 6 februari (eller 17:e pluviôse av det 222:e året).

Frågan lyder:
Vilka likheter och skillnader finns det mellan revolutionerna i Amerika och Frankrike? Fokusera på orsaker (skilj gärna på bakomliggande och direkta orsaker), drivande grupper i samhället och konsekvenser.

Du kan välja att skriva ett sammanhängande svar rakt av eller följa en struktur, t ex:
– Sammanfatta den gemensamma bakgrunden
– Sammanfatta Amerikanska revolutionen kort
– Sammanfatta Franska revolutionen kort
– Lyft fram likheter och skillnader och resonera kring dem

Skriv med egna ord, högst en A4, spara din fil som .pdf och skicka till janne.juopperi.gransalv@analys.urkund.se

E: Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

C: Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

A:  Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *