Samhällsekonomi 2016

Ekonomi betyder hushållning, hushållning med knappa resurser, vilket alltid har varit en faktor i människors liv, även på samhällsnivån ända sedan samhällen började växa fram med jordbruksrevolutionen 10 000 år sedan. Från att ha handlat om byars överlevnad, till fokus på enskilda stater, står vi nu inför nya utmaningar som den globaliserade ekonomin och sinande naturresurser. En arbetare i Sverige utkonkurreras av en arbetare i Kina och våra “svenska” fiskpinnar är i själva verket från Norge, innan de får åka till Asien för att filéas innan de paneras och försteks i Frankrike och hamnar i våra butiker. Välkommen till momentet om samhällets ekonomi!

Mål och kunskapskrav

Ladda ner (PDF, Unknown)

Del 1 – Aktörer, marknader och ekonomiska system

Genomfördes med GT och är examinerad genom muntligt läxförhör.

Del 2 – Utbud- och efterfrågemodellen

Genomgång och arbete med övningsblad, samt läxförhör tisdagen den 16 februari.

Ladda ner (PDF, Unknown)

Del 3 – Tillväxt och konjunkturen

Genomgång, arbete med instuderingsfrågor (se nedan), samt läxförhör tisdagen den 23 februari.

Del 4 – Ekonomisk politik

Genomgång, arbete med instuderingsfrågor (se nedan), samt kunskapstest måndagen den 14 mars.

Instuderingsfrågor

Ladda ner (PDF, Unknown)

Artiklar

Björklund, Marianne & Olsson, Hans, “Finansministern om det ekonomiska läget” publicerad på dn.se 2015-12-21, http://www.dn.se/ekonomi/finansministern-om-det-ekonomiska-laget/ hämtad 2016-02-16

Riksbanken, Reporäntebeslut 10 februari 2016, http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Reporantebeslut/2016/Reporantebeslut-10-februari-2016/ hämtad 2016-02-16

Presentation


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *