Sociala frågor: Introduktion

Efter den allmänt hållna genomgången om sociala frågor ska ni nu skapa en mindmap utifrån ett tema, där ni genom informationssökning utvecklar och aktualiserar en viss fråga. Alla källor som används ska sparas i ett dokument.

Måndagen den 26/1 har vi ett seminarium där ni presenterar er mindmap. Försök att formulera ett par diskussionsfrågor utifrån er presentation. På seminariet diskuterar vi även vilka källor ni valt.

Två exempel på hur det kan se ut i en källförteckning (Oxford):

Eklund, Klas. Vår ekonomi. Stockholm: Norstedts, 2007.

Cronstedt, Maja. Fira jul inte självklart fattiga barn i Sverige. World Childhood Foundation. 2012-12-04. http://www.childhood.se/nyheter/aktuellt/fira-jul-inte-sjalvklart-for-fattiga-barn-i-sverige (Hämtad 2015-01-19)

Mindmap-verktyg: https://www.text2mindmap.com/

Presentation

Jämställdhet: AR
HBTQ: LW/IH
Trafficking: SM/JJ
Missbruk: JR/DK/AN
Fattigdom: JV
Jämlikhet: FR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *