Ungdomsdiskursen – nu och då

Under några veckor har vi fördjupat oss i bilden av ungdomar i olika tider. En del i vår gemensamma tes är att äldre generationer alltid haft åsikter om nyare generationers förehavanden. Dagens ungdom, de sitter vid datorn eller fipplar med mobilen hela tiden, de super och knarkar (provar mer än tidigare), är aldrig hemma och tar det lugnt, säger emot föräldrar, tar för sig av förtroende och makt som erbjuds dem och är ganska kräsna, t ex vad gäller mat. Detta enligt en spontandiskussion i SA3.

Nu ska vi fylla ut bilden i form av ett PM, paper, papper, enklare rapport, kalla det vad du vill, men dispositionen är som följer:

Inledning: Kort, intresseväckande om vad PM:et handlar om och dess syfte. Definiera diskurs kanske?

Ungdomsdiskursen 1950-80: Sammanfatta utvecklingen genom att referera till Lindgren och citera gärna intressanta exempel.

Dagens ungdomsdiskurs: Referera till våra egna idéer och genomför sedan en systematisk undersökning och se hur ungdomar lyfts fram i medier. En metod som vi diskuterat är att man väljer NSD eller Norrbottenskuriren och noggrant granskar alla sex tidningar under en vecka och lyfter ut i vilka sammanhang som ungdomar får vara med: är det notiser om skadegörelse? Framgångsrika unga idrottsutövare? Politiskt engagerade?

Intervju: Välj ut en förälder eller annan vuxen som var ung på 50-, 70- eller 80-talen och diskutera hur de själva såg på sin ungdomstid och bilden av ungdomar då; känner de igen sig i tongångarna som framhävs av Lindgren? Låt dem också beskriva sin bild av dagens ungdom.

Diskussion: Diskutera resultatet av dina egna undersökningar (ungdomar i media och intervjun) i ljuset av diskursen under tidigare årtionden. Varför ser det ut som det gör idag? Finns det likheter med tidigare årtionden?

Lindgren, Simon, Modernitetens markörer – ungdomsbilder i tid och rum, Umeå 2002

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *