Utrikespolitisk debattartikel

Uppgift:

Som elever på samhällsprogrammets åk 3, med massor av historia, samhällskunskap och nu även teoretiska kunskaper inom internationella relationer i bagaget, är ni nu redo att ge er in i den utrikespolitiska debatten på allvar. Under v 7-8 (när ni inte har seminarium), v 10 (arbete på egen hand, ingen lektion), samt v 11 (möjlighet till handledning) ska ni formulera en debattartikel på 1-2 sidor om en aktuell fråga i svensk utrikespolitik. Inlämning senast fredag v 11, 13:00, till Urkund.

Debattartikeln skrivs utifrån ett svenskt perspektiv och med den svenska utrikespolitiska debatten som målgrupp. Frågan behöver inte direkt beröra Sverige, men vara möjlig för Sverige och/eller EU att påverka. Fokus kan ligga på  mänskliga rättigheter, internationellt samarbete, internationell handel, konflikter, miljö- och biståndsfrågor och så vidare.

En debattartikel är en argumenterande text och ska alltså ta ställning med stöd i goda och sakliga argument (Läs en god sammanfattning om argumenterande texter: http://infokoll.se/index.php/argumenterande-text)

Eventuella hänvisningar till källor görs genom fortlöpande referat i texten.

Betygskriterier.

Inspiration:

Onsdagen den 13 februari presenterar utrikesdepartementets ministrar den så kallade utrikesdeklarationen, ett tal där det gångna årets insatser inom utrikespolitiken presenteras och utvärderas kort, innan det kommande årets mål och visioner presenteras. Det kan handla om frågor som direkt berör Sverige och svenska intressen i den internationella politiken, men också om situationer i världen utan direkt anknytning till Sverige och internationellt samarbete i allmänhet. Ta del av talet via

Webb-tv: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Utrikespolitiska-debatter/Utrikespolitisk-debatt/?did=H0C120130213ud&doctype=ud

PDF (publiceras i samband med talet): http://www.regeringen.se/sb/d/10229

Genom webb-tv kan du även ta del av den utrikespolitiska debatt som följer talet, som kan ge goda idéer till debattämnen och argument!

Exempel på debattartiklar:

“Sverige får absolut inte ställa upp på invasion av Syrien” av Lars O. Nilsson publicerad i Norrländska socialdemokraten 31/12 – 12 http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=7374230

“Turkiet inte redo för EU” av Naomi Abramowicz publicerad på Liberal debatt 24/8 -12 http://www.liberaldebatt.se/2012/08/turkiet-inte-redo-for-eu/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *