Tema: fattigdom

Länk till UR:s Why poverty?-sajt:

http://www.ur.se/Tema/Varfor-finns-fattigdom/Detta-ar-fattigdom/Absolut-fattigdom

Lektion 1

Besvara följande frågor:

1) Vad är det för skillnad på absolut och relativ fattigdom?

2) Vilka för- och nackdelar finns med respektive definition av fattigdom?

3) Hur många i världen lever i absolut fattigdom?

4) Hur mycket är 1,25 dollar i kronor?

5) Vad skulle du handla om du hade 8,75 dollar att handla för på en vecka? Testa och resonera på: http://www.ur.se/Tema/Varfor-finns-fattigdom/Detta-ar-fattigdom/Handla-for-1.25-dollar

6) Redogör kort för FN:s millenniemål (se filmen!).

7) Om du fick möjlighet att bestämma vilka tre millenniemål som vi särskilt måste satsa på, vilka skulle det vara och varför? Jämför gärna med figuren i läroboken s 374 och slutsatserna i Copenhagen consensus center, s 388-9.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *