Lag & rätt

Det finns regler för vad som är rätt och fel i de flesta samhällen. Flertalet regler är etiska och moraliska normer som inte är nedskrivna i lagboken, men där den allmänna uppfattningen ändå är att “så gör man bara inte”. En av demokratins principer är dock att rättssäkerhet ska råda, vilket innebär att makten ska utövas under lagarna och ingen ska straffas utan lag. Inom rättsväsendet ska alla behandlas lika, i enlighet med lagen.

Momentplanering

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentation

“Minifördjupning”

Gruppens uppgift är att redovisa för hur det kan gå till från det att någon begår ett brott tills det att den får ett straff för det. Under redovisningen ska gruppen också ställa några enkla frågor till åhörarna, t ex vad som gäller i olika situationer.

Förutom beskrivningen från brott till straff, ska redovisningen fyllas med viktiga fakta, t ex: Vilka är det som oftast begår brotten? (t ex ålder, kön) Hur vanligt är brottet? Hur många fall anmäls? Finns det ett stort mörkertal? Hur fel är brottet moraliskt?

Använd gärna Keynote som grund för redovisningen. Redovisningen bör bli ca 5 minuter lång där hela gruppen deltar aktivt.

Utgå från materialet på Brottsrummet: http://www.brottsrummet.se/sv/brott-och-statistik

 Analys: Lindomefallet

1) Ladda ner och läs alla frågor. På fråga 8 förväntas ett utförligt och reflexivt svar. Resonera utifrån filmen, dina kunskaper om lag och rätt och dina egna tankar.

2) Se filmen och besvara frågorna.

I serien “Jag litade på lagen” finns ytterligare två starka avsnitt. Ett avsnitt  utgår från ett våldtäktsfall och där ord står mot ord, samt ett avsnitt där offer blir förövare och där frågan är hur långt man får gå när man handlar i nödvärn. Rekommenderas!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *