Ett längre lov

Sedan januari 2017 arbetar jag inte längre i klassrummet och därmed uppdateras inte flödet här. Om jag hittar tiden och energin kommer jag att göra kursvisa sammanställningar med planeringar, uppgifter, presentationer och prov, för att eventuellt kunna bidra med lite inspiration till alla er som har världens viktigaste yrke, lärare.

Till tidigare elever som irrar sig till sajten som en gång var känd som den fantastiska, vill jag bara säga; tack för ett gott samarbete.

Samhällsvetenskaplig metod

Naturvetenskap kan verka komplicerat med matematiska formler, fysikens lagar och periodiska systemet. Men tar man till sig systematiken går det å andra sidan ofta komma till slutsatser: lösa ekvationen, räkna ut densitet, mäta pH-värdet i sjön och så vidare. Om någon ifrågasätter slutsatsen att sjön är sur,  är det bara för en annan att upprepa undersökningen och verifiera eller falsifiera.

Samhällsvetenskaplig metod är desto svårare. När du undersöker samhället måste du komma ihåg att samhället är skapat av människor, samtidigt som du själv är en del av samhället. I en samhällsvetenskaplig undersökning måste du lyssna till och förstå andra människor, oavsett om det är att du läser någons bok eller artikel, skickar ut enkäter eller gör intervjuer. Förstår du allt som står i boken eller artikeln? Har du formulerat enkätfrågor så att alla respondenter tolkar dem lika? Finns det risk att den du intervjuar inte helt håller sig till sanningen?

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Övningsuppgift

Ladda ner (PDF, Unknown)

Rapportmall

Ladda ner (PDF, Unknown)

Mänskliga rättigheter i världen

Mänskliga rättigheter utgör en värdegrund för vår värld. Det är staternas uppgift att se till att människor världen över åtnjuter dessa rättigheter, men dessvärre finns det anledning att kritisera de flesta länder för att det inte lyckas med detta, i större eller mindre utsträckning. Under momentet ska vi lära oss om och diskutera kring de mänskliga rättigheterna, samt göra en liten fördjupning med fokus på MR i ett land.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentation

Film om Creative Commons

Introduktion till vetenskapsteori

Vad är vetenskap? Handlar det om sökandet efter sanning? Eller kan man ens påstå att det finns en sanning, när så många vetenskapliga sanningar fallit till förmån för nya sanningar genom åren?

Vad du än ska läsa inom högskolan kommer du att möta vetenskapliga teorier och utkrävas ett vetenskapligt förhållningssätt. Vetenskapsteori utgör därför en väsentlig del av högskoleförberedelsen och ger en bra första introduktion till vetenskapliga begrepp och förståelse för olika teorier.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Internationell politisk ekonomi

Världens länder är alltmer sammanflätade ekonomiskt, politiskt och kulturellt i den process vi kalla för globalisering. Den aktuella tendensen med Brexit och Trumps seger i det amerikanska presidentvalet antyder att vi i västvärlden går mot en mer inåtvänd och protektionistisk politik. Med allt större klyftor mellan de fattigaste och de rikaste i världen och inom länder, verkar det som att förtroendet för globaliseringer och öppna gränser håller på att ta slut.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentation

Utländska politiska system

Vi har hyfsat bra koll hur demokratins hjul snurrar i Sverige. Men hur fungerar det i andra länder: hur fungerar styrelseskicket i islamistiska Iran eller i USA, där presidentvalet alltid drar till sig stor uppmärksamhet, inte minst när en från höften skjutande mångmiljardär är på väg att bli en av slutkandidaterna. Varför styrs länder olika och vilka konsekvenser har olika system? Välkommen till momentet om statsskick i andra länder!

Momentplanering

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentation

SH1a1 – Makt & demokrati

Stefan Löfvens regering har nu avverkat halva sin mandatperiod och den politiska debatten går varm när Magdalena Andersson häromdagen presenterade budgetpropositionen. Det här arbetsområdet ska hjälpa dig in i politikens ljuva värld och stärka din beredskap som demokratisk medborgare i Sverige.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentationer

 

Makt & demokrati – om demokrati och Sveriges statsskick

Stefan Löfvens regering har nu avverkat halva sin mandatperiod och den politiska debatten går varm när Magdalena Andersson häromdagen presenterade budgetpropositionen. Det här arbetsområdet ska hjälpa dig in i politikens ljuva värld och stärka din beredskap som demokratisk medborgare i Sverige.

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentationer

Aktörer inom internationell politik

Tidigare var stater den enda verkligt betydelsefulla aktören på den internationella arenan. Efter andra världskriget har staterna engagerat sig i olika samarbeten, vilket gjort dagens internationella organisationer till mycket betydelsefulla aktörer. Under det här momentet ska vi bekanta oss med aktörer inom internationell politik, med särskilt fokus på, stater och internationella organisationer

Momentguide

Ladda ner (PDF, Unknown)

Presentationer