Utred några frågor i grupp

Innehåll

Vi har sett filmen Troja och ställt en rad frågor till filmen.

Nu är det dags att utreda dem. Klicka här för vidare instruktioner och ett delat dokument där ni också presenterar resultatet.

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
  4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *