Sociala frågor med källkritik

Under momentet ska du ta del en introduktion till såväl medier och källkritik, som sociala frågor. För godkänt resultat ska du också göra och lämna in övningsuppgifterna om källkritik.

Därefter ska ni arbeta i grupper och fokusera på någon av de sociala frågor som vi belyst. Grupparbetet innebär att ni söker information och skapar en presentation på ca 10 minuter om er fråga.

Problematisera frågan efter önskemål: Ni ska inte bara beskriva situationen (hur det ser ut), utan undersöka orsaker till situationen, diskutera konsekvenser, jämföra situationen nu och då eller lyfta fram och utvärdera åtgärder som vidtagits och kanske föreslå egna åtgärder. På så sätt får ni till en liten analys.

Ni ska under hela arbetet spara information om de källor (nej, det räcker inte bara med en) ni använder till en källförteckning som lämnas in separat. Efter redovisningarna ska ni individuellt och skriftligt diskutera styrkor och svagheter med källorna.

Två exempel på hur det kan se ut i en källförteckning:

Eklund, Klas. Vår ekonomi. Stockholm: Norstedts, 2007.

Cronstedt, Maja. Fira jul inte självklart fattiga barn i Sverige. World Childhood Foundation. 2012-12-04. http://www.childhood.se/nyheter/aktuellt/fira-jul-inte-sjalvklart-for-fattiga-barn-i-sverige (Hämtad 2015-01-19)

Redovisningar levereras måndagen den 2 februari.

Presentationer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *