Taggarkiv: Ungern

Historieskrivningen om Raoul Wallenberg

Individuell examinationsuppgift: Raoul Wallenberg

Nu är det dags att knyta ihop säcken för Raoul Wallenberg-temat genom att skriva en individuell rapport om Wallenberg. Rapporten består av två delar:

(1)  Redogörelse över Wallenbergs bakgrund, hans gärning i Ungern och slutligen också försvinnandet. Referera till Ingrid Carlgrens artikel, bakgrundsbeskrivningen och källutdragen i kapitlet i Sam Olofssons bok och Kjell Gredes film.

(2)  I år skulle Wallenberg ha fyllt 100 år, ge exempel på hur detta uppmärksammats i Sverige och i utlandet. Diskutera hur vi använder Wallenberg i historieskrivningen, är han en fribiljett från en del av skuldkänslan efter Förintelsen och vår neutralitet/passivitet i andra världskriget? Är han en hjälte, eller var han och Sverige bara små brickor i ett spel? Hur kommer du själv att använda Wallenberg – hur vill du framställa honom och vad säger det om ditt historiebruk? Referera till de exempel du använder.

Högst 2 A4, Times New Roman 12 pt, källförteckning (kan spilla over på den tredje sidan)

Behöver du inspiration kring historiebruk, läs: http://www.levandehistoria.se/files/inline/658×302/DHL_Historia_som_mening_och_makt.pdf

Inlämning

via janne.juopperi.nackagy@analys.urkund.se

Snart är det dags att börja på den skriftliga redovisningen kring Raoul Wallenberg.

Alla ska ha förberett sig genom följande:

  • Läsa och sammanfatta Ingrid Carlgrens bakgrund.
  • Se filmen God afton, herr Wallenberg.
  • Göra övningen om Wallenbergs försvinnande utifrån ett antal källdokument. (ej digitalt)
  • Läsa Rickard Swartz artikel om hur historien om Wallenberg används/använts.